maanantai 17. lokakuuta 2016

Taipalsaaren hyvinvointikyselyn tulokset

Luotsie-hanke keräsin kesän aikana tietoa Taipalsaarella asuvien, mökkeilevien ja työskentelevien ihmisten hyvinvoinnista. Kyselyä toteutettiin keräämällä yksittäisiä nostoja Taipalsaari-päivillä sekä Sivistysmessuilla ja kunnan nettisivuilta löytyvällä kyselylomakkeella.

Lupasimme lähteä toteuttamaan kyselyn tulosten perusteella pilottikokeiluja. Pidemmän tähtäimen tavoitteena hankkeessa on edistää Saimaan ammattikorkeakoulun ja Taipalsaaren kunnan välistä yhteistyötä.

Saimme kyselyyn runsaasti osallistujia ja paljon hyviä ajatuksia – kiitos kaikille osallistuneille! Vastauksia saatiin 93 nettikyselyyn, 35 Sivistysmessuilla ja 167 Taipalsaari-päivillä. Tapahtumissa kerätyt vastaukset olivat yksittäisiä nostoja, nettikyselyssä perusteellisempia vastauksia.


Kootusti tilastoja nettikyselystä:


Tausta


Perhekoko

Ikä


Kuinka arvioit kunnan palvelut?
Yksittäisistä nostoista vastauksissa niin nettikyselyissä kuin tapahtumissa toistuivat ainakin nämä aiheet toiveissa:

• Ympäristön siisteys ja talkooperinteen elvyttäminen
• Kaikille avoimet ulkoilmapaikat harrastamiseen, esimerkiksi koirapuisto ja tekonurmi
• Monen sukupolven kohtaamispaikat, kuten vanhuksia päiväkoteihin ja lapsia vanhainkodeille sekä yhteisöllisiä mahdollisuuksia tavata muita kuntalaisia.
• Uudet kohderyhmät esimerkiksi liikuntapalveluille: esimerkiksi omat liikuntavuorot kotona oleville pienten lasten vanhemmille ja erityistarpeita omaaville ryhmille.
• Monenlainen yhteisöllisyyden kaipuu, kuten ruokapiiritoiminta.
• Markkinoinnin parantaminen: esimerkiksi paremmin tietoa kunnan tapahtumista kuntalaisille ja kattavampia tietopaketteja alueesta vaikkapa mökkivieraille. Parempia foorumeita tiedon kulkuun, kuten kyläyhdistysten, yrittäjien ja kunnan välille.
• Kaivataan lapsille ja nuorille matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia, kuten ”höntsä-liikuntaa” – eli muutakin kuin seurojen urheiluharrastuksia.
• Koettiin tärkeänä, että kuntalaisia kuultaisiin jo osana päätöksentekoa.

Yleisesti Taipalsaareen tunnuttiin olevan tyytyväisiä. Hyvät peruspalvelut saivat kiitosta ja erityisesti maisemia ja luonnonrauhaa kiiteltiin.


Vastausten perusteella on tehty muutamia nostoja, joita on jo alettu edistämään Luotsie-hankkeen puitteissa.

1. Tiedottamiskanavien edistäminen. Monet saaduista vastauksista olivat sellaisia, joita kunta jo toteuttaakin. Tiedon kulku ja avoin viestin välitys todettiin kunnan puolelta yhdeksi puutteeksi, ja tässä hanke haluaa olla mukana edistämässä. Koska tavoitteenamme on myös yrittäjyyden edistäminen ja elinkeinoelämän virkistäminen, Luotsie-hanke aikoo elvyttää nyt syksyllä Taipalsaarella muutaman vuoden tauolla olleen kunnan aamukahvit perinteen. Kahveille kutsutaan nyt ainakin ensin paikallisia yrittäjiä kohtaamaan kunnan ihmisiä. Lisätietoa tulossa! Myös muiden kohderyhmien suhteen mietitään tiedottamista ja sen edistämistä.

2. Kunnan ja korkekouluopiskelijoiden osaamispotentiaalin yhdistäminen, jotta kunta voisi edistää asukkaiden hyvinvointia niukkoina aikoinakin. Vastaavasti Luotsie-hankkeen toinen toteuttaja Saimaan ammattikorkeakoulu on täynnä opiskelijoiden osaamista, jonka toivotaan kanavoituvan maakuntaan valmistumisen jälkeenkin. Käytännön elämän kurssi- ja opinnäytetyöaiheille on tarpeita. Saimaan amk:n eri koulutusaloille on lähdetty levittämään tietoa näistä tarpeista ja etsitään kuinka eri alat voivat tarpeisiin vastata. Toimintaa juurrutetaan hankkeiden ulkopuolella jatkuvaksi malliksi, jossa kuntaorganisaatio voi saada uudenlaista näkemystä nuorilta opiskelijoilta ja opiskelijat taas kokemusta työelämästä (esim. projektitöiden avulla).

Myös useita muita nostoja, joita viedä eteenpäin kuntalaisten hyvinvointia edistäen on ollut esillä. Lisätietoa tulossa!


Heini Kähkönen, projektipäällikkö

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti