keskiviikko 21. lokakuuta 2015

Uutta luomaan

Luovissa aloissa ja yrittäjyydessä nähdään paljon potentiaalia talouden vaikeina aikoina – näin myös Etelä-Karjalassa. Elinkeinorakenteen muuttuessa paperitehtaiden kaltaisten suurten työllistäjien supistaessa toimintojaan ja siirtäessä töitä muualle on katse käännettävä uudenlaisiin ansaintatapoihin. Joku ehkä perustaa ympäri maailman harrastustarvikkeita myyvän nettikaupan, toinen elämäntapahallintaan keskittyvän konsulttitoimiston ja kolmas tuottaa luontoelämyspalveluita matkailijoille. Kaikki nämä ovat sellaisia tapoja tienata elantonsa, joita vielä muutama vuosikymmen sitten ei olisi voitu kuvitellakaan. Nämä kaikki ovat myös esimerkkejä luovasta pienyrittäjyydestä.


Etelä-Karjalassa on edetty hankemaailmassa monipuolisesti luovia aloja kehittäen. Humakin hallinnoimat Periskooppi- ja Luottamus -hankkeet loivat verkostoja ja työkaluja luottamuksen synnyttämiseen eri osapuolten välillä. Itse toimin aiemmin Lappeenrannan teknillisen yliopiston hallinnoimassa Kulttuurikutinaa -hankkeessa, jossa kehitimme Luova Etelä-Karjala -verkostoa ja järjestimme koulutuksia. Hankkeessa jatkoimme Lappeenrannan kaupungin ja Humakin yhteistyössä hallinnoiman Kutka -hankkeen työtä. Tätä listaa voisi jatkaa edelleen kauan – pohjatöitä luovien alojen eteen on tehnyt monen toimijan taholta.

Nyt syyskuun alussa on alkanut Humakin hallinnoima Luotsie -hanke, jonka käynnistämien toimien seuraamiseen tämä blogi keskittyy. Kokoamme opiskelijat, luovien alojen osaajat ja potentiaaliset asiakkaat yhteen ja nyt keskitymme tekemiseen, emmekä suunnitteluun. Emme aio luoda uusia verkostoja tai käytä aikaamme muistioiden tekoon, vaan käymme heti toimimaan. Tavoitteena on luoda ja tukea kaupallistettua palvelutoimintaa, joka lähtee toimimaan hankkeen ulkopuolellakin. Hankkeen pilottikokeiluissa voidaan saattaa yhteen esimerkiksi kuvataiteita, teatteria, teknologiaosaamista, konsulttipalveluja, muotoilua tai mitä tahansa aloja osallistujat yhdistelmiin mukanaan tuovatkaan. Kaiken keskiössä on pienten yritysten yhteen saattaminen ja asiakkaiden ongelmiin vastaaminen uudenlaisin keinoin.


Ehkä mietit, että taas uusi hanke ja mitä minä tästä hyödyn? Työskennellessään piloteissa mukana olijat voivat saada uusia ideoita liiketoiminnan kehittämiseen ja palvelumuotoiluun, markkinointi- ja brändäysapua sekä liiketoimintakontakteja. Mukaan tulevien yrittäjien on mahdollista saada lisäkäsiä tai harjoittelija mukana olevista opiskelijoista ja näkyvyyttä toiminnalleen. Opiskelijat taas saavat kontakteja työelämään - ja näin kaikki hyötyvät. Toiminnan malli ja sisältö tulee määräytymään osallistujien tarpeista käsin eikä valmiita tapoja toimia ole olemassa. 

Mukana olo on täysin ilmaista eikä sido mihinkään missä et halua olla mukana. Hanke itse ei maksa palkkioita kenellekään osallistujille, mutta emme myöskään teetä ilmaisia töitä kenelläkään. Pilottikokeiluja toteutetaan 2-3, joten mukana olijoiden määrä on rajattu. Siihen ketä otetaan mukaan vaikuttavat sitoutuneisuus, halu kehittyä ja muiden pilottikokeilujen osallistujien tarpeet.

Jos olet eteläkarjalainen luovan alan osaaja ja mielenkiintosi heräsi, tervetuloa kuulemaan lisää! Tarjoamme iltapäiväkahvit sekä kerromme mitä haemme ja mitä voimme tarjota luovien alojen osuuskunta Otsinan tiloissa maanantaina 2.11. Tilaisuus on kaikille avoin ja ilmainen.

Paikka: Osuuskunta Otsinan tilat, Isännöitsijäntie 2 B, 53200 Lappeenranta
Aika: Maanantaina 2.11.2015 klo 14
Tarjoiluja varten kerrothan etukäteen tulostasi 29.10. mennessä:
Heini Kähkönen, heini.kahkonen(at)humak.fi, puh. 020 7621 368


Luoviin tapaamisiin!
Heini Kähkönen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti