torstai 25. elokuuta 2016

Ajatuksia assistentin työstä Luotsie-hankkeessa

Niin se kesä alkaa jo olla lopuillaan ja assistentin työt kohta pulkassa. Kesän aikana olen ollut mukana monissa tapaamisissa, käynyt Taipalsaari-päivillä keräämässä tietoa paikallisten asukkaiden ja kesämökkiläisten hyvinvoinnista, ideoinut muiden kanssa tulevia tapahtumia ja nähnyt, miten hankkeen tuloksia alkaa näkymään ihan konkreettisella tasolla.

Esimerkiksi viime viikolla kävimme Taipalsaaren kunnan kanssa läpi hyvinvointikyselyn tuloksia ja mietimme, miten esille tulleita asioita voidaan lähteä yhteistyöllä viemään eteenpäin. Myös hyvinvointikysely päätettiin järjestää uudelleen syksyllä pidettävän tapahtuman yhteydessä.
Samalla viikolla oli liikelahjojen asiakastapaaminen, jossa alueen luovien alojen osaajat pääsivät esittäytymään ja esittelemään tuotteitaan suoraan asiakkaalle. Tapaaminen meni hyvin ja ensimmäiset kaupat syntyivät jo heti paikan päällä. Asiakas arvosti sitä, kun pääsi näkemään tuotteet itse, tutustumaan niihin paremmin ja kuulemaan tekijöiden ideoita, miten tuotteita voi liikelahjoina käyttää.Muiden asiakastapaamisten myötä on ollut ilo huomata, että paikallista osaamista arvostetaan ja halutaan tukea mahdollisuuksien mukaan. Yritykset haluavat paikallisia liikelahjoja ja hyödyntää alueen ammattilaisia. Yksi suurimmista esteistä, jotka vaikeuttavat tätä, on resurssien puute: ei ole tarpeeksi aikaa perehtyä paikallisten osaajien tarjontaan ja lähteä kartoittamaan heiltä saatavia palveluita. Ajan puutteen takia turvaudutaan helposti siihen aikaisemmin hyväksi koettuun, tuttuun vaihtoehtoon.

Toivottavaa olisi tulevaisuudessa yksi kanava, josta näkisi vaivattomasti paikalliset luovan alan osaajat ja heidän tarjoamat palvelut. Sen kautta olisi nopeaa ja vaivatonta ottaa yhteyttä palvelujen tuottajiin. Parhaimmillaan tällainen kanava helpottaa asiakkaan työtä ja madaltaa kynnystä käyttää paikallisia osaajia. Luovien alojen osaajille se antaa keinon tuoda osaamistaan esille ja saada uusia kontakteja.

Tällaisen kanavan rakentaminen vaatii kuitenkin paljon huolellista työtä toimiakseen kunnolla ja sisältää monia haasteita. Onneksi tällä hetkellä Luotsie -hanke tekee arvokasta työtä etsiessään uusia mahdollisuuksia, toimiessaan välittäjänä eri tahojen välillä ja rakentaessaan yhteistyökuvioita, joiden on tarkoitus kantaa eteenpäin hankkeen jo loputtuakin. Paikallinen osaaminen on voimavara, jota kannattaa hyödyntää!

- Anni
(liiketalous, Saimaan amk)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti