torstai 8. syyskuuta 2016

Kesä Luotsie-hankkeen parissa

Syksy saapuu ja kesä alkaa olla takanapäin. Samoin työni Luotsie -hankkeen projektiassistenttina on päättynyt ja kolmannen vuoden markkinoinnin opinnot Saimiassa puolestaan alkaneet.

Kevät ja kesä Luotsien parissa on ollut mielenkiintoinen ja erittäin antoisa. Olen saanut mahdollisuuden tutustua paikalliseen luovan alan yrittäjien laajaan verkostoon, sekä heidän tarjoamiinsa tuotteisiin ja palveluihin. Toisaalta toteuttamamme yrityskartoituksen myötä olen päässyt selvittämään myös paikallisten yritysten tarpeita luovan alan palveluiden ja tuotteiden suhteen. Monella yrityksellä on kiinnostusta ja halua hyödyntää paikallista osaamista. Usein yrityksillä on ongelmana resurssien rajallisuuden lisäksi aika, monellakaan yrityksellä ei ole aikaa lähteä itse selvittämään laajalti tarjontaa tai markkinatilannetta. Tässä yhteisten kanavien ja toimivien verkostojen tärkeys nousi erityisesti esille. Yritykset haluaisivat tavoittaa tarvitsemansa palveluntarjoajat helposti ja nopeasti.

Olen myös muiden Luotsien projektiassistenttien tavoin ollut mukana Taipalsaari-päivien tohinoissa. On ilo huomata, kuinka kunnassa halutaan panostaa kaikkien kuntalaisten ja etenkin nuorten palveluihin ja hyvinvointiin. Nuorisotalo Helmessä on mukava tunnelma ja ohjaajat tekevät erittäin arvokasta työtä nuorten parissa. Toteutimme Helmi Idea innovointipajan osana Taipalsaari-päivien nuorisoillan ohjelmaa. Mielestäni nuorten aktivoiminen ja heidän kuuntelunsa edesauttaa kunnan tarjoamien palveluiden kehittämistä ja kunnan sekä kuntalaisten keskinäistä kommunikointia. Kuuntelulla ja mielipiteiden vaihtamisella on palveluiden kehittämisen kannalta iso merkitys.Luotsien kautta löytyi myös kontakti opinnäytetyöni tekemiselle ja sain hankkeen kautta vinkin paikallisesta yrityksestä, joka etsi opinnäytetyön tekijöitä. Otin yhteyttä yritykseen ja näin opinnäytetyöprosessi sai alkunsa. Yrityksen tarpeiden pohjalta löytyi myös erittäin mielenkiintoinen aihe, joka oli kiinnostanut minua jo opintojeni alussa. Tässä hyvä esimerkki siitä, kuinka Luotsie mahdollistaa myös oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Tämä on opiskelijan näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää, esimerkiksi opiskelijoiden saaman kokemuksen sekä työllistymismahdollisuuden kannalta.

Skinnarilan kampuksella on valtavasti potentiaalia sekä osaamista opiskelijoissa ja paikallisen elinkeinon edistämiseksi olisikin hyvä, että yritysten ja opiskelijoiden yhteistyö alkaisi jo opiskeluaikana. Tähän tähdätään esimerkiksi LUT:n ja nyt myös Saimian yhteisen Firmatiimin toiminnalla, jossa itsekin aloin vastikään työskennellä. Kaikki yhteistyötä, paikallista yritystoimintaa ja liike-elämää kehittävät toiminnot ovat koko maakunnalle elintärkeitä. Luotsien kautta olenkin saanut arvokasta kokemusta paikallisen yritystoiminnan kehittämisen tärkeydestä. Myös oma kiinnostus ja halu olla mukana edistämässä yhteistyötä ja verkostoja on noussut esille Luotsien kautta. Työskentely Firmatiimissä onkin luonteva jatkumo tälle tavoitteelle ja odotan innolla mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Mukavaa syksyä!

Elsa Melkko
Liiketalous, Saimaan ammattikorkeakoulu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti