perjantai 30. syyskuuta 2016

Luovat aamukahvit
”Luovalle osaamiselle voisi olla käyttöä, mutta jonkun pitäisi tyrkyttää sitä, olla esillä ja tuoda ilmi osaamista.”

Persoonallisuus ja brändit korostuvat yhä enemmän yritysmaailmassa. Luovan alan ammattimaisilla osaajilla – suunnittelijoilla, muotoilijoilla, taiteilijoilla ja kädentaitajilla – on paljon annettavaa tällä saralla.

Luotsie -hanke toteutti erikokoisille yrityksille kartoituksen luovan alan osaamisen tarpeista kevään ja kesän 2016 aikana. Kartoitus toteutettiin Saimaan amk:n liiketalouden opiskelijoiden tekemillä haastatteluilla. Haastatteluissa selvitettiin mitä yhteistyötä luovan alan kanssa jo tehdään, millaista yhteistyötä kaivataan ja miten sitä voidaan edistää.
”Luovan alan pitää tuoda lisäarvoa ja myyntiä.”

Haastattelujen perusteella paikallista osaamista halutaan tukea. Uutuusarvoa, erottautumista, laatutyötä ja ammattimaisuutta arvostettiin. Isona ongelmana palvelujen käytettävyydessä pidettiin tiedon ja ajan puutetta – ei ole tietoa mistä pieniä paikallisia luovan alan osaajia tavoittaa. Isoissa yrityksissä ei ole aikaa lähteä yksittäisiä tekijöitä etsimään, sillä aika on rahaa. Tämä on myös syy, miksi ammattityöstä halutaan maksaa: kun laatu on taattu ja aikataulut pitävät, säästyy arvokasta aikaa.

Tarpeita siis löytyi, mutta myös tietämättömyyttä mistä löytää palveluntarjoajia. Kesällä Luotsie-hanke kokosi luovan alan osaajia yhteen ja ensin yrityksiin päin lähdettiin lähestymään yksittäisiä tuotetietoja keräämällä. Tämä tapa koettiin nopeasti hankalaksi ja sekavaksi. Myös erilaiset ideat yhteisesittelypisteistä ja -esitteistä olivat esillä, mutta toimivia ratkaisuja näihin ei löydetty.

Loppukesästä tarvetta ja ongelmaa vastaamaan kehitettiin ”Luovat aamukahvit” -konsepti, jossa luovan alan ammattilaiset pääsevät esittelemään kohdennetusti potentiaalisille asiakkaille palvelujaan.

Luovat aamukahvit tuovat asiakasyrityksille luovan alan osaajien tarjontaa näytille helposti. Samalla helpotetaan itsensä työllistäjien kynnystä ottaa yhteyttä isompiin yrityksiin. Aamukahvihetkissä yrityksille tuodaan paikan päälle heidän tarpeisiinsa vastaavaa 3-5 paikallista itsensä työllistäjää ja pienyrittäjää. Samalla tarjotaan kahvitarjoilut. Esittelyt pidetään tiiviinä, yhteensä puolessa tunnissa.

Ensimmäiset kahvihetket on sovittu lokakuulle ja konseptin halutaan jatkuvan hankkeen päätyttyäkin luovan alan osaajien omana pakettina. Kahvitilaisuuksien suunnittelussa on alusta asti hyödynnetty tiiviisti hankkeen ympärille muodostunutta luovan alan osaajien verkostoa. Pienten tekijöiden monialaisella yhteistyöllä voidaan saada lisää näkyvyyttä ja myyntiä.

Jos sinulla on kiinnostusta olla aamukahveissa mukana palveluntarjoajana tai -ostajana, ota yhteyttä!
Heini Kähkönen
heini.kahkonen(at)humak.fi
puh. 020 7621 368


Luovat aamukahvit -esitteen on suunnitellut Samu Koskinen / HitoHyvä ja nimen on keksinyt Henna Laitinen / DraamaSaapas


Ensimmäisenä tiedot myös Luovista aamukahveista tulevat Luotsie-hankkeen suljettuun, luovan alan ammattilaisille suunnattuun Facebook-ryhmään, jonka löydät täältä: KLIK!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti