maanantai 18. huhtikuuta 2016

Taipalsaaren kunta ja Luotsie-hanke – luovaa näkemystä kuntaorganisaatioon

Luotsie-hankkeen ja Taipalsaaren kunnan sivistystoimen yhteistyöskentely alkoi heti hankkeen alussa lokakuussa. Alkukeskusteluissa tarpeiksi kehittämisen saralla nousivat markkinointi, kuntalaisten osallistaminen, henkilökunnan tyky-toiminta, palvelut matkailijoille, tapahtumasuunnittelu, kuntalaisten hyvinvointi ja uusi opetussuunnitelma.

Alkutapaamisista esille nousseista teemoista jatkettiin pidemmälle kahdessa palvelumuotoilutyöpajoissa joulu-tammikuussa. Työpajoja veti palvelumuotoiluyrittäjä Kai Hämäläinen. Ensin tutustuttiin siihen, kuinka kunta voisi hyötyä palvelumuotoilun työkaluista.

Toiseen työpajaan konkreettisemmaksi teemaksi valikoitui Taipalsaari-päivien suunnittelu. Tapahtuman kulku käytiin läpi tapahtumaseinä-työkalun avulla. Työkalu auttoi hahmottamaan kokonaiskuvan siitä, kuka vastaa mistäkin sekä milloin ja missä mitäkin tapahtuu. Miten palvelu muodostuu kuntalaisen tai mökkiläisen näkökulmasta – mistä tieto tapahtumasta löytyy, kuinka paikalle löydetään, miten tapahtumassa liikutaan, mitä tehdään kun tulee nälkä ja niin edelleen? Kokonaiskokemus muodostuu pienistä palasista. Samalla työstettiin ideoita kuinka enemmän hyödyntää paikallista monialaista osaamista yhdistyksistä ja yrittäjiltä. Pieni kunta ja sen eläväisyys on monen osasen summa.

Saimiassa markkinointia opiskellut opiskelija teki alkuvuoden aikana Taipalsaaren kunnalle opinnäytetyön, joka käsitteli Taipalsaari-päivien urheilullisen osuuden markkinointia kuntalaisille. Työn tulokset pitivät sisällään muuan muassa some-kampanjan, jolla innostaa uutta asiakaskuntaa mukaan Taipalsaari-triathlonille. Kampanjaa voi seurata Facebookissa: KLIK!

Luotsie-hanke vieraili tukenaan opiskelija-assistentit Noora Harju ja Elsa Melkko kertomassa yrittäjyydestä ja opiskelijayrittäjyydestä ysiluokkalaisille Saimaanharjulla maaliskuussa. Samalla opiskelijoita kannustettiin innovaatioharjoituksen avulla itse kokeilemaan mitä luova ajattelu voi olla ja kuinka yritysideat syntyä. Lyhyessä ajassa saimme hienon määrän innovaatioita nuorilta! Mukana olleiden nuorten yrittäjäopiskelijoiden tarinat toivat oman innostavan lisänsä koulun yrittäjyyskasvatustunteihin.
Yhteistyö kunnan kanssa on ollut hedelmällistä ja se jatkuu, kiitos tähän astisesta yhteistyöstä ja innostuneesta vastaanotosta kunnan sivistystoimelle! Tässä koottuna havaintoja ja tuloksia yhteistyöstä Luotsie-hankkeen kannalta:

1. Kuntaorganisaatiolle oman kunnan asukkaiden hyvinvointi ja helppous asioida kunnan kanssa on tärkeää. Jos jotain järjestetään, oli se sitten koko kylän yhteistapahtuma tai kuulemistilaisuus koululaisten vanhemmille, tärkeää on innostava ja ihmiset tavoittava viestintä. Sujuva markkinointi ja selkeä näkyvyys hyödyttävät kuntaa. Tämä ei välttämättä tarkoita isoja mainoskampanjoita. Sujuva viestintä voi olla vaikkapa sitä, että ammattilainen sparraa kunnan työntekijöitä itseään kuinka he voivat viestiä työssään. Tai kyse voi olla yksittäisistä pienemmistä kokonaisuuksista, joita ostetaan viestinnän, visuaalisen osaamisen tai muotoilun ammattilaisilta. Näin on samalla mahdollista työllistää alueen pienyrittäjiä, sen sijaan että käytetään isoja, ehkä kaukanakin sijaitsevia mainostoimistoja. Paikallisen tekijän kanssa asioidessa säästyy myös aikaa siinä, että ei tarvitse aina taustoittaa niin paljon tilanteesta ja tarpeista, kun oma alueen asiat ovat jo tiedossa. Ammattitaitoisten osaajien hyödyntäminen kannattaa, sillä talouden niukkoina aikoina hyvin suunniteltu, kerralla onnistunut toteutus on edullisempi tapa toteuttaa asioita kuin tehdä halvalla jotain sinne päin. Hyvin suunniteltu, ammattimainen muotoilutyö voi olla kuluerän sijaan panostus ja tuottoisa sijoitus, myös julkissektorilla.

2. Taipalsaaren kunnan palvelumuotoilutyöpajoissa käytetyt työkalut tulivat myöhemminkin käyttöön. Kun Taipalsaari-päivien yhteyteen järjestettävää nuorten tapahtumaa suunniteltiin nuorisotoimessa paikallisten nuorten kanssa, tapahtumaseinä-työkalu oli tuolloinkin käytössä. Työn suunnittelu kunnollisilla työkaluilla on tapa, johon kannattaa välillä pysähtyä ja huomata, että vastaavaa voi hyödyntää jatkossakin työssään.3. Monialaisuus ja eri osapuolten yhteistyö kannattaa. Mitä pienempi alue, sen hedelmällisempää yhteistyö on. Ihmisten osallistaminen luo kiinnostusta, innostusta ja näkyvyyttä. Ihmisten aktivointi ja yhteisöllisyyden mahdollistaminen luovat myös hyvinvointia. Uusia kampanjoita, tapahtumia tai mitä tahansa mietittäessä kannattaa organisaatiossa aina miettiä oman alueen voimavarat: yritykset, yhdistykset ja asukkaat – kuka voisi tuoda minkäkin panoksen kokonaisuuden onnistumiseen? Voisiko paikallisista oppilaitoksista saada uudenlaista näkökulmaa?

Jos palvelumuotoilun mahdollisuudet ja prosessi kunta-alalla kiinnostaa, kannattaa vilkaista esimerkiksi Espoon kaupungin sivistystoimen työkalupakki palvelumuotoiluun: KLIK (pdf-linkki) sekä tämä Espoon kaupungin kokemuksista tehty ”Palvelumuotoilun johtaminen – käsikirja hankinnan suunnittelun, kilpailutusprosessin ja sopimuksen aikaisen toiminnan kehittämisestä palvelumuotoilun avulla”: KLIK! (pdf-linkki)

Heini Kähkönen / projektipäällikkö, Luotsie-hanke
Kunnan kokemukset yhteistyöstä:

Taipasaaren kunnan sivistystoimen näkökulmasta yhteistyö Luotsie-hankkeen parissa on tuonut paitsi uutta näkemystä tuttuihin toimiin myös virtaa omaan väkeen.  Arjen keskellä projektien kuten Taipalsaari-päivät eteenpäinvienti on ohuella organisaatiolla haasteellista.  Hankkeen ja ulkopuolisten toimijoiden mukanaan tuoma suunnitteluapu ja vaiheittain etenevä prosessi on tuonut jämäkkyyttä tekemiseen ja auttanut asioita tapahtumaan.

Olemme aktivoineet Taipalsaari-päivien suunnittelussa paikallisia voimia; mukana niin suunnittelussa kuin tulevassa toteutuksessa on paikallisyhdistyksiä ja seuroja eri puolilta kuntaa.  Paikallisten yrittäjien kanssa on tarkoitus käyttää tilaisuus myös tehokkaasti hyväksi ja järjestää yritysmessutapahtuma päivien yhteydessä.   Eikä tässä vielä kaikki; samana viikonloppuna kunta isännöi pohjoismaisia ystävyyskuntavieraita – mukava lisäväri viikonloppuun!

Jatkamme mielellämme yhteistyötä tämän urakan jälkeenkin.  Mahdollisuuksia kehittää on monia ja otamme auliisti vastaan hyviä ideoita ja yhteistyöehdotuksia, joilla saamme kuntalaispalveluja ja toimintoja kehitettyä edelleen.

Kai Könönen / sivistysjohtaja, Taipalsaaren kunta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti