maanantai 25. huhtikuuta 2016

Vierailulla Savossa: Luovan alan verkostoja Mikkelissä

Vierailin viime viikolla Mikkelissä ja tutustuin luovan alan yrittäjien verkostoihin Savon puolella. Etelä-Savo on toiminta-alueena hyvin samanlainen kuin Etelä-Karjala: pieni maakunta-alue, jossa haasteet ja hyödyt ovat samantyylisiä. Piirit ovat pieniä, mikä on toisaalta etu ja toisaalta haaste, elinkeinoalat ovat myllerryksissä ja korkeakoulut tuovat oman elävän lisänsä alueille.

Luovan alan osaajien kesken Mikkelissä on vireillä monenlaista aktiivista toimintaa. Aie Design on visuaalisten alojen ammattilaisten muodostama osuuskunta, joka on toiminut Mikkelissä jo jonkun aikaa. Vuosittain järjestettävän Mikkeli Art  & Design -viikon  ympärille on muodostunut tiivis yhteistyöverkosto, joka organisoi tapahtumaa. Kaikesta näistä sekä juuri perustetusta DeSavo -yhdistyksestä minulle kertoi verkoston vetäjä, itsekin yrittäjä Elisa Hillgen / Valosilmä.


DeSavo on vasta äskettäin huhtikuussa perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on: ”yhdistää erilaisten visuaalisten, luovien alojen tekijät yhdeksi voimaksi Etelä-Savon alueella ja näin edistää alojen keskinäistä verkostoitumista, mutta myös toimia yhteistyökumppanina muiden tahojen kanssa”. DeSavossa on nyt jo jäseniä 48 ja suunnitteilla on monenlaista yhteistoimintaa. Yhdistyksellä on viritteillä erilaisia hankerahoitushakuja. Nyt kun hakijatahona voi olla yksi taho, DeSavo-yhdistys, on hakuihin osallistuminen helpompaa.

Elisa Hillgen nosti esille, kuinka yksinyrittäminen on usein yksinäistä ja verkostoille on valtava tarve. Yhteinen tekeminen on ollut parasta, mitä yhdistys on jo nyt mukanaan tuonut. DeSavo lähti muodostumaan MAD-viikon tiiviin suunnittelutyöryhmän ympärille ja järjestö keskittyy nimenomaan visuaalisen alan osaajien yhteistyöhön, esimerkiksi esittävät taiteet on rajattu pois. Ammattilaisuus on yksi tärkeä yhdistyksen jäsenyyden kriteeri. Selväksi kävi, että yrittäjien oma aktiivisuus ja aloitteellisuus olivat kantaneet hedelmää – koko yhdistys on elävä esimerkki tästä!Samalla tapasin myös hankemaailman ihmisiä, eli valtakunnallisen Tuunaa Tuottoa –hankkeen Mikkelin seudun projektipäällikkö Emmi Liikasen / Mikkelin kehitysyhtiö Miksei oy. Tuunaa tuottoa vol. 2 on valtakunnallinen hanke, jossa kehitetään pienten luovien yritysten verkostoa ja osaamista sekä rakennetaan uusia palvelukokonaisuuksia ja aineetonta kilpailuetua monialaisille kohdeyrityksille.

Hankkeessa on keskitytty nimenomaan yksilöosaamiseen ja yksinyrittäjien tarpeisiin verkostoitua, etusijalla luovan osaamisen edistäminen. Hanke käynnistyi viime lokakuussa. Mikkelin seutu on mukana olevista alueista ensimmäinen, jossa verkoston kautta on mennyt tarjous läpi: graafinen suunnittelija toteuttaa infografiikalla tolkkua palveluseteli- ja päivähoitorumbaan paikalliselle päiväkodille. Alueiden toimintatavat ja painotukset eroavat, Mikkelissä paikallinen verkosto on hyvin visuaalispainotteinen.

Tuunaa tuottoa vol. 2 järjestää mukana oleville yrittäjille työpajoja. Työpajoja on vuorollaan kullakin alueella ja muut alueet seuraavat niitä etäyhteyksillä. Hanke luo verkostoja siten paitsi paikallisesti, myös valtakunnallisesti. Jos jollekin palvelutarpeelle ei löydy tarjoajaa paikallisista verkostoista, etsitään tekijöitä muilta alueilta. Työpajojen ohella hankkeessa pyörii alueiden omia TuuniCafeita, joissa ensin tavataan asiakkaita, sitten ideoidaan ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin ja lopuksi tarjotaan yhdessä tuotepaketteja asiakkaalle. Mukana olijat saavat uusia kontakteja niin muista yrittäjistä kuin asiakkaista.

Luotsie-hankkeen piloteissa ja tapaamisissa mukana olleilta luovan alan yrittäjiltä on noussut esille toiveita markkinointi/tuottaja-avusta. Yksi ideoista on ollut ”tuota kaveria” -malli, jossa yrittäjät kehuvat ja mainostavat toinen toisiaan. Toisen kehuminen on aina itseä helpompaa! Myös yrittäjien pieniä yhteisverkostoja ja mahdollisuuksia tarjota palveluja asiakkailla kompaktein yhteistarjouksin on suunniteltu. TuuniCafe -toimintamallissa on paljon hyvää, jossa meidänkin alueella voidaan ottaa oppia. Muualla toimiviksi todettuja tapoja verkostoitua, löytää asiakkaita ja kehittää luovan alan osaajien mahdollisuuksia elättää itsensä osaamisellaan kannattaa hyödyntää.

Tervetuloa keskustelemaan tästäkin aiheesta lisää Luotsie-hankkeen järjestämään tilaisuuteen lappeenrantalaisten luovien alojen osuuskunta Otsinan tiloihin tämän viikon torstaina!
Lue lisää tilaisuudesta täällä: KLIK!Heini Kähkönen

heini.kahkonen(at)humak.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti